BEERIUM KRAFTÖLSBRYGGERI

Bli delägare!

Fyll i dina uppgifter samt hur många aktieposter du önskar teckna. 

En aktiepost kostar 5 000 SEK och består av 80 stycken aktier.


Sista datum för att teckna aktier är 2021-10-22, men då antalet aktieposter är begränsat är möjligheten att få tilldelning högre ju tidigare de tecknas.

 
 
 
 
 
 
 

Memorandum

Årsredovisning 2020